Partneri

Tatra banka a.s. je v oblasti platobných kariet lídrom na trhu. Ako prvá napríklad zaviedla na Slovensku štandardné vydávanie platobných kariet s bezkontaktnou technológiou...

Tatra banka a.s. je členom RBI Group a je jednou z najúspešnejších dcérskych spoločností Raiffeisen Banking Group v rámci priestoru strednej a východnej Európy. Tatra banka a.s. vybudovala autorizačné centrum pre transakcie realizované platobnými kartami, ktoré využívajú všetky subjekty v rámci RBI Group, vrátane českej Raiffeisenbank a.s.
Spoločnosť Monet+ patrí k popredným predstaviteľom českého a slovenského trhu IT technológií v oblasti systémov založených na využití čipových kariet. Centrom aktivit je vlastný vývoj aplikačného SW vybavenia, implementácia u zákazníka a následná podpora.

Riešenia spoločnosti MONET+ sú využívané v bankovnom sektore, u veľkých obchodných reťazcov, v súkromých firmách, či v štátnej správe. Dodáváme špecifické know-how a komplexné sofistikované riešenie splňujúce najvyššie bezpečnostné štandardy. Zameriavame sa na oblasť bezpečných transakčních systémov a súvisiacich produktov ako je bezpečná komunikácia a klientská autentizácia.
Spoločnosť WALLENBERG vznikla v roku 2005 ako pobočka európskej poradenskej spoločnosti, ktorá pôsobila v oblasti investičného bankovníctva, M&A a manažérskeho poradenstva. V roku 2008 rozšírila svoju činnosť o služby právneho a daňového poradenstva a prijala meno WALLENBERG.

Wallenberg bol spoluzakladateľom a investorom v projekte nezávislej siete bankomatov PHARRO v Českej republike a v ďalších krajinách strednej Európy. Jednou z úloh, ktorú zastrešoval Wallenberg bolo spracovanie business plánu, výber finančného investora a riadenia samotnej implementácie.